Sporax

Sistemični fungicid s preventivnim, antisporulantnim in kurativnim delovanjem proti krompirjevi plesni

Stampa

Fungicid za zatiranje skladiščnih bolezni jabolk in hrušk z dolgim rezidualnim delovanjem

Difol

Fungicid s sistemičnim/kurativnim in kontaktnim delovanjem za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa.

Go to Top