Edinstvena in inovativna linija izdelkov

Japonski delničarji Certis Belchimu zagotavljajo edinstven dostop do inovativne tehnologije varstva rastlin. Certis Belchim je skupaj z lastnimi izdelki in izdelki strateških partnerjev eden vodilnih ponudnikov fitofarmacevtskih sredstev.

Naša prodajna paleta proizvodov izvira iz 4 glavnih virov

Naše ambicije

Naša ambicija je zagotoviti integrirane programe, ki združujejo biološke in kemične izdelke, ki ustrezajo izzivom trajnostne proizvodnje in zahtevam trgovine. S prenosom znanja o varstvu rastlin in našimi izdelki, ki temeljijo tudi na izkušnjah pridobljenih na naših visoko strokovnih testnih postajah, podpiramo naše partnerje pri maksimiranju kmetijske proizvodnje. Certis Belchim bo predvsem z vso močjo razvijal rešitve za posebne kulture (npr.: sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjava) z vlaganjem v razumevanje in reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo pridelovalci teh poljščin, vzporedno pa bo širil svojo ponudbo za poljedelstvo.

Zagotavljanje rešitev za trajnostno kmetijstvo

Naša stalna ambicija je zagotavljanje integriranih programov, ki združujejo biološke in kemične izdelke, ki izpolnjujejo izzive trajnostne proizvodnje in zahtevam trgovine.
Bioracionalni in konvencionalni izdelki
Deleži prodaje danes

Certis Belchim je že zdaj izjemno močan v bioracionalnem sektorju. Delež prodaje bioracionalnih izdelkov je kar 16 % od celotnega prometa Certis Belchima.

Projekti novih proizvodov
Planirani deleži prodaje v prihodnosti

Certis Belchim ima v fazi razvoja več kot 25 novih proizvodov (50% je bioracionalnih proizvodov).
Pričakuje se, da bo 45% proizvodov, ki so danes v razvoju, na tržišču že v naslednjih 5 letih.

Kliknite tukaj za več informacij o inovatinem portfoliju Certis Belchima v drugih državah.