Difend Extra

Fungicid za razkuževanje semena žit

Aktivna snov: difenokonazol 25 g/L, fludioksonil 25 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Registracija: U34330-33/19/4
Proizvajalec: Globachem N.V.
Pakiranje: 20 L, 1000 L

 

LASTNOSTI, NAČIN DELOVANJA
Sredstvo DIFEND EXTRA vsebuje dve aktivni snovi: difenokonazol in fludioksonil. Po FRAC-u difenokonazol spada med aktivne snovi s srednjim tveganjem, fludioksonil pa med aktivne snovi z nizkim do srednjim tveganjem za nastanek odpornosti (rezistence) na bolezni. Tveganje za razvoj odpornosti na obe aktivni snovi oz. na pripravek DIFEND EXTRA je majhno.

Difenokonazol:
Difenokonazol je sistemični fungicid, ki spada v kemično skupino triazolov. Triazoli inhibirajo delovanje encima C-14 demetilaze oziroma biosintezo ergosterola v celičnih membranah. Triazoli imajo širok spekter delovanja. Delujejo v zgodnjih fazah razvoja bolezni in imajo kurativno delovanje. Triazoli se premeščajo sistemično navzgor (akropetalno), intenzivnost sistemičnega premeščanja pa je povezana tudi z različno izraženim tveganjem za fitotoksičnost v začetnih razvojnih fazah žit. V skupini triazolov ima difenokonazol več specifičnih lastnosti:

 • Je optimalno zmerno sistemičen, zato se med triazoli najbolj enakomerno porazdeljuje znotraj rastlin.
 • Ima kurativno delovanje, deluje na bolezni znotraj rastlinskega tkiva.
 • Je najbolj selektiven triazol. Za razliko od drugih triazolov nima nobenega depresivnega delovanja na zgodnji razvoj posevkov žit.
 • Ima širok spekter delovanja:
  • Predvsem ga odlikuje odlično delovanje na pšenično trdo snet (Tilletia caries), za pritlikavo pšenično snet (Tilletia controversa) je difenokonazol praktično edina učinkovita aktivna snov. Za obe bolezni je polna učinkovitost dosežena že z minimalnimi odmerki (1 L Difend Extra/tono semena).
  • Za difenokonazol so preizkušanja pokazala dobro delovanje tudi za druge bolezni, ki se prenašajo preko semena , kot so npr. Septoria spp., Cochliobolus spp., Ustilago spp., Helminthosporium teres, Rhynchosporium secalis

Fludioksonil:
Fludioksonil je kontaktni fungicid z dolgim rezidualnim delovanjem, ki spada v kemično skupino fenilpirolov:

 • Deluje kontaktno.
 • Na semenu in okrog semena formira izjemno perzistentno cono/ščit, ki varuje seme pred napadom glivic.
 • Fludioksonil je popolnoma selektiven in nima nikakršnega depresivnega delovanja na razvoj posevka.
 • Ima zelo širok spekter delovanja, predvsem pa se odlikuje z izjemnim delovanjem na fuzarioze in ima najboljše delovanje na snežno plesen (Fusarium spp., Microdochium nivale)
 • Fludioksonil je aktivna snov, ki je ključna za zagotovitev idealnega razvoja ozimnih žit preko zime pri vseh pogojih!

Lastnosti fludioksonila in difenokonazola so osnova za to, da DIFEND EXTRA predstavlja kompleten oz. optimalen fungicid za razkuževanje semena, ki se od drugih sredstev razlikuje predvsem zaradi:

 • odličnega delovanja na najbolj nevarne bolezni kot so fuzarioze, snežna plesen, trda in pritlikava pšenična snet,
 • izjemne selektivnosti za žita v času začetnega razvoja, ko so posevki najbolj občutljivi za strese,
 • zagotavljanja najboljše prezimitve v vseh vremenskih in talnih pogojih,
 • omogočanja manjših setvenih norm semena, ker DIFEND EXTRA zagotavlja najbolj kompleten sklop posevkov ter optimalno razraščanje.


UPORABA
DIFEND EXTRA je registriran za razkuževanje semena ozimne in jare pšenice, rži, tritikale, ozimnega in jarega ječmena ter ovsa v največjem odmerku 2 L/tono semena.

Večje doze (2 L/tono semena) so potrebne predvsem kadar se predvideva, da so ključni problem fuzarioze oz. dobra prezimitev posevkov.
Že z odmerkom 1 L/t semena je zagotovljena celovita zaščita posevkov pred pšenično trdo snetjo (Tilletia caries) in pritlikavo pšenično snetjo (Tilletia controversa).

Seme se lahko tretira z nerazredčenim ali razredčenim sredstvom (brez dodatka ali z dodatkom vode). Če se doda voda, se sredstvo razredči z vodo v razmerju 1 del sredstva na 1 del vode oziroma 0,2 L sredstva na 0,2 L vode na 100 kg semena.