Strokovno znanje in viri za razvoj,
registracijo in trženje

Certis Belchim združuje potencial dveh uveljavljenih podjetij za ustvarjanje nove moči na področju varstva rastlin z razvojem novih izdelkov, registracijami in trženjem ter najboljšim tehničnim znanjem in izkušnjami na področju varstva rastlin.

Poskusni center: Londerzeel, Belgija

 • Preizkušanje rešitev za varstvo rastlin – poudarek na krompirju, koruzi, žitih in zelenjavi.
 • Laboratorijsko testiranje proizvodov in škodljivcev (vključno s programi spremljanja odpornosti škodljivcev).
 • Predstavitveni poskusi za partnerje in lokacija vsakoletnega dneva poskusnega polja, ki gosti več kot 2000 obiskovalcev.
 • Testna postaja s certifikatom GEP.

Inovacijski center: Naaldwijk, Nizozemska

 • Preizkusi rešitev varstva kultur – poudarek na kulturah v zavarovanih prostorih (rastlinjaki).
 • Demonstracijski poskusi in raziskave za potrebe pridelovalcev.
 • Tečaji in delavnice za partnerje in pridelovalce.

Poskusni center: Fronton, Francija

 • Preizkušanje rešitev za varstvo rastlin – poudarek na trti, sadjarstvu in zelenjavi.
 • Predstavitveni poskusi za partnerje in lokacija vsakoletnega dneva poskusnega polja, ki gosti več kot 300 obiskovalcev.
 • Testna postaja s certifikatom GEP.

Japan Agro Services: Marguerittes, Francija

 • Razvoj in testiranje formulacij za tretiranje semen.
 • Testiranja novih bioracionalnih pripravkov v zgodnjih fazah razvoja.

Razvijanje najboljših rešitev v posebnih kulturah

Certis Belchim bo predvsem z vso močjo razvijal rešitve za posebne kulture (npr. sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjava) z vlaganjem v razumevanje in reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo pridelovalci teh poljščin, vzporedno pa bo širil svojo ponudbo za poljedelstvo.

Sodelovanje z našimi partnerji je naša glavna prioriteta

Za naš prihodnji uspeh je ključnega pomena, da razumemo potrebe naših partnerjev in da neposredno sodelujemo z njimi.
Zato temu primerno vlagamo v naše zaposlene, prostore in dejavnosti.