SMS & e-obvestila

SMS in e-obvestila pošiljamo uporabnikom, ki jih imamo v naši bazi podatkov.

SMS obvestila pošiljamo predvsem z namenom, da opozorimo na nekatera nujna opravila v varstvu rastlin, ki jih je potrebno v določenem času opraviti. Poudarek so priporočila za pravilno in pravočasno uporabo naših pripravkov.

E-obvestila so sporočila v obliki e-pošte. V e-obvestilih je poudarek na podrobnejših tekočih priporočilih za ukrepe varstva rastlin, krajših informacijah o novostih, specifičnih problemih s področja varstva rastlin ipd..  E-sporočila vsebujejo tudi povezave za podrobnejše ali dodatne informacije vezane na tematiko v posameznem obvestilu ali širše.

Uporabnikom, ki ste v naši bazi podatkov, pošiljamo SMS in/ali e-obvestila neposredno na njihove številke mobilnih telefonov in/ali naslove e-pošte. Ostali si lahko večji del the sporočil ogledajo neposredno z brskanjem preko spletne strani na tem mestu.