Mark Waltham (CEO Certis Belchim)

Certis Belchim

“Naše poslanstvo je razvijati in zagotoviti trajnostne in inovativne rešitve za zaščito kultur z najboljšimi tehničnimi nasveti in razumevanjem trga.”

Lastniška struktura

Certis Belchim je v lasti petih japonskih delničarjev.