Zaftra AZT 250 SC

Fungicid za zatiranje bolezni v vrtninah in poljščinah