Zeppos

Herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v žitih