Teflix

Talni insekticid za zatiranje strun in ličink koruznega hrošča