Teflix

Talni insekticid za zatiranje strun in ličink koruznega hrošča

Aktivna snov: teflutrin 1,5 g/kg
Formulacija: zrnina (granulat) (GR)
Registracija: U34330-107/20/8
Proizvajalec: GLOBACHEM NV
Pakiranje: 10 kg

NAČIN DELOVANJA:

TEFLIX je talni insekticid v obliki granulata (zrnine), ki na škodljive žuželke v tleh deluje preko hlapov – pare: kontaktno, želočno in odvračalno (repelentno).

Insekticid se z dozatorji ob setvi dozira v setvene brazde v bližino semena. Enakomerna porazdelitev granul v območju rastočih korenin zagotovi maksimalno in dolgotrajno učinkovitost delovanja.

Moderna formulacija mikrogranul je v tleh počasi topna, zato je prehajanje v plinsko fazo dolgotrajno, kar omogoča močno podaljšano delovanje na talne škodljivce.

 

REGISTRACIJA IN ODMERKI:

kultura spekter delovanja odmerek/ha
sončnice strune (Agriotes spp.) 7 kg/ha
koruza koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera), strune (Agriotes spp.) 7 kg/ha