Proman

Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v krompirju, soji, sončnicah in bobu za semensko proizvodnjo

Go to Top