Flurostar Super

Selektivni herbicid za zatiranje izredno širokega spektra enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu