Flurostar Super

Selektivni herbicid za zatiranje izredno širokega spektra enoletnega širokolistnega plevela v jarem in ozimnem žitu

Aktivna snov: fluroksipir 100 g/L, florasulam 1 g/L
Formulacija: suspenzoemulzija (SE)
Registracija: U34330-43/20/19
Proizvajalec: Globachem N.V.
Pakiranje: 1 L

 

LASTNOSTI

FLUROSTAR SUPER je sistemični, selektivni in foliarni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov. Posebej dobro zatira najbolj problematične plevele v žitih (smolenec, slak in druge).

Florasulam zavira sintezo aminokislin kar posledično privede do zaviranja številnih življenjskih procesov. Fluroksipir povzroči motenje delitve celic, kar vodi v deformacijo listov in stebel, v zastoj rasti, nato pa v klorozo, nekrozo in sušenje rastlin. Obe aktivni snovi zelo dobro delujeta na smolenec, zato nanj FLUROSTAR SUPER izjemno dobrodeluje.

UPORABA

OZ. PŠENICA, OZ. JEČMEN, RŽ, TRITIKALA

Optimalni čas uporabe je od BBCH 14-29 oziroma, ko so pleveli v razvojni fazi 2-6 listov. V primeru korekcij ali zamujenega optimalnega časa tretiranja je uporaba možna do faze pojava zastavičarja BBCH 39.

Priporočen odmerek je od 1-1,5 L/ha v odvisnosti od velikosti plevelov. Za učinkovito zatiranje smolenca, je potreben zgornji odmerek.

FLUROSTAR SUPER je odličen partner herbicidom za Zatiranje ozkolistnih plevelov v žitih.

Priporočamo uporabo močila HIWETT v odmerku 0,1-0,15 L/ha zaradi izboljšanega delovanja v vseh pogojih uporaba herbicida.

PREDNOSTI

  • Izjemno širok spekter delovanja
  • Odlična selektivnost za žita
  • Najboljša rešitev za smolenec
  • Fleksibilnost v času uporabe in odmerkih
  • Dovoljena uporaba na VVO
  • Enostavna uporaba