Difol

Fungicid s sistemičnim/kurativnim in kontaktnim delovanjem za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa.

Go to Top