Registriran je herbicid FRESCO za vrtnine.

Talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih trav.

FRESCO je herebicid na osnovi metobromurona, ki odlično deluje tudi na nekatere nevarne plevele kot je navadna ambrozija. V vrtninah je na voljo zelo malo herbicidov, zato je lahko FRESCO nepogrešljiv partner v programih varstva nekaterih vrtnin pred pleveli.