Proman

PROMAN je za sezono 2022 pridobil dovoljenje za nujno rabo v soji in sončnicah!

Za letošnjo sezono je prvič na voljo herbicid CHANON, pred kratkim pa je pridobljeno, kot nujna raba, dovoljenje za uporabo PROMANA tudi v soji in sončnicah. Kombinacija teh dveh herbicidov omogoča osnovo za profesionalno varstvo pred pleveli v kulturah, kjer imata oba pripravka dovoljenje za uporabo: krompir, soja, sončnice.