Twingo

Lokosistemični fungicid za zatiranje peronospore vinske trte

Aktivna snov: cimoksanil 4 %, folpet 33,4 %
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Registracija: U34330-116/13/9
Proizvajalec: Certis Belchim N.V./S.A.
Pakiranje: 1 kg, 5 kg

TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno, na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

UPORABA
Sredstvo se uporablja preventivno za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku do 3 kg /ha.

ČAS UPORABE
Trto za pridelavo vinskega grozdja se lahko tretira od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12) do faze, ko se nadaljuje obarvanje jagod (BBCH 83).
Trto za pridelavo namiznega grozdja se lahko tretira od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12), do konca cvetenja (BBCH 69).

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:

  • poraba vode do 250 L/ha 0,1 L/ha
  • poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
  • poraba vode nad 500 L/ha 0,2 L/ha