Motivell Extra 6 OD

Translokacijski herbicid iz skupine sulfonil sečnine za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi

Aktivna snov: nikosulfuron 60 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija: U34330-104/15/5
Proizvajalec: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 500 mL, 1 L

LASTNOSTI
MOTIVELL EXTRA je najbolj robustna formulacija aktivne snovi nikosulfuron na podlagi posebne tehnologije formulacije razvite v japonskem podjetju ISK, ki je nikosulfuron tudi izvorno razvilo. Zaradi posebne formulacije ima pripravek v primerjavi z drugimi formulacijami nikosulfurona specifične lastnosti:

MANJŠE IZPIRANJE Z DEŽJEM
Koruza pripravek v celoti vsrka v 2-3 urah (pri drugih nikosulfuronih najmanj 6 ur), zato je MOTIVELL EXTRA v deževnih razmerah bolj zanesljiv kot vsi drugi pripravki na osnovi nikosulfurona.

POVEČANA UČINKOVITOST
Zaradi dokazano hitrega in celovitejšega vnosa MOTIVELLA EXTRA v plevelne rastline so potrebni odmerki aktivne snovi 20-25% nižji kot pri drugih pripravkih na osnovi nikosulfurona, kar pomeni manjše obremenjevanje okolja.

OPTIMALNO V VSAKEM VREMENU
MOTIVELL EXTRA 6 OD bistveno odstopa od drugih pripravkov na osnovi nikosulfurona glede zanesljivosti delovanja pri različnih vremenskih pogojih, saj so razlike glede delovanja minimalne ne glede na temperature, padavine in zračno vlago, kar je vse problematično pri drugih nikosulfuronih.

OPTIMALNA EKONOMIČNOST
MOTIVELL EXTRA 6 OD se za najmanj enako biološko delovanje uporablja v bistveno manjših odmerkih od drugih nikosulfuronov. Formulacija vsebuje kompleksen optimiziran sistem najkvalitetnejših pomožnih snovi in koformulantov, zato se mu ne dodaja nobenih močil kot je to primer pri drugih nikosulfuronih razen Hi-Wetta. V številnih poskusih v EU je MOTIVELL EXTRA 6 OD imel 2-5% večje pridelke od generičnih nikosulfuronov.

UPORABA

MOTIVELL EXTRA se lahko uporabi samostojno za korektivna škropljenja proti enoletnim in večletnim ozkolistnim plevelom ali pa v kombinaciji z drugimi herbicidi za osnovno škropljenje proti plevelom.

MOTIVELL EXTRA – samostojna uporaba:

  • ODMERKI ZA ENOLETNE TRAVNE PLEVELE: 0,35 – 0,5 l/ha
  • ODMERKI ZA VEČLETNE TRAVNE PLEVELE: divji sirek in pirnica 0,6-0,75 l/ha
  • Pri škropljenju z deljenimi odmerki pri prvem škropljenju do 2/3 skupnega odmerka in najmanj1/3 odmerka 10-14 dni kasneje.

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK (0,5 l Motivell Extra + 0,5 l Kamba)

  • Paket temelji na MOTIVELLU EXTRA, ki je najkakovostnejša formulacija aktivne snovi nikosulfuron in v kombinaciji s KAMBO praktično zatira vse ozkolistne in širokolistne plevele v koruzi.
  • Odmerki: eno pakiranje zadošča za 0,85-1 ha

MOTIVELL EXTRA 6 OD je v programih celovitega varstva pred pleveli tudi ključni partner herbicidu BOTIGA!