Kusabi

Fungicid za zatiranje oidija vinske trte

Aktivna snov: piriofenon 300 g/l
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracija: U34330-158/13/2
Proizvajalec: ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje: 100 ml, 1 L

 

NAČIN DELOVANJA, PREDNOSTI

 • V poskusih v EU je KUSABI vedno med najbolj učinkovitimi in zanesljivimi pripravki za zatiranje oidija vinske trte.
 • Parno delovanje
  • Parno delovanje omogoča dobro varstvo pred oidijem tudi kadar aplikacija ni idealna
 • Translaminarno premeščanje
 • Odlično preventivno delovanje na oidij
 • Kurativno delovanje na oidij
  • Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo, ko je okužba že prisotna a ni vidna. Zato je izjemno pomembno, da se program varstva pred oidijem začne še preden so prisotni vidni znaki bolezni in to s pripravki, ki imajo tudi kurativno delovanje.
 • Stransko delovanje na sivo plesen

 

UPORABA IN ODMERKI
Registrirani odmerki so 0,15-0,3 L/ha:

 • 0,15 L/ha do začetka cvetenja (do BBCH 59),
 • 0,25 L/ha v času cvetenja (BBCH 60 do 70),
 • 0,3 L/ha po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)

Na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni sezoni.
Pri vsakem škropljenju proti oidiju se specifičnemu fungicidu za oidij priporoča dodajanje 2 kg žvepla.

Zaradi specifičnih lastnosti (kurativnost in parno delovanje) je najboljši čas uporabe Kusabija v zgodnjih razvojnih fazah, saj je to odlična osnova za lažje obvladovanje bolezni kasneje v sezoni. Pri uporabi po cvetenju pride do izraza stransko delovanje Kusabija na sivo plesen, ki se še potencira ob paralelni uporabi sredstev, ki vsebujejo folpet (Twingo, Valis F in Videryo F). Parno delovanje Kusabija je zelo koristno tudi pri škropljenju v času zapiranja grozdov.

Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih se izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:

 • poraba vode do 250 L/ha 0,1 L/ha
 • poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
 • poraba vode nad 500 L/ha 0,2 L/ha