Hi-Wett

Univerzalno profesionalno pomožno sredstvo za vse kulture ter za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

Sestava: kompleksni ne-ionski organosilikonski adjuvant
Formulacija: emulzija v vodi (EW)
Proizvajalec: DE SANGOSSE
Pakiranje: 1 L, 5 L

LASTNOSTI
Večina pomožnih sredstev predstavljajo enostavne formulacije z omejenimi funkcijami, zato ob njihovi uporabi zelo pogosto prihaja do pojavov kot so fitotoksičnost, odtekanje z listne površine, izpiranje z dežjem idr..
HI-WETT je kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke funkcionalnosti, zato je izjemno učinkovito pomožno sredstvo za izboljšanje delovanja vseh vrst FFS (herbicidi, fungicidi, insekticidi) ter foliarnih gnojil. HI-WETT v enem sredstvu združuje naslednje funkcije:

 • ZMANJŠANJE ZANAŠANJA („drifta“)
  HI-WETT homogenizira velikost kapljic. Zanašanje kapljic na sosednje površine zmanjšuje za okoli 25%. Optimizirana velikost kapljic omogoča bolj kakovosten nanos sredstev na rastline in s tem povečuje njihovo učinkovitost.
 • SUPER OMOČEVANJE
  HI-WETT omogoča optimalno širjenje kapljic. Povečanje kontaktne površine do 8X, vendar ne preveč, zato ne pride do odtekanja (drifta) z listja. Standardna super močila se zelo pogosto razširijo preveč intenzivno, zato lahko pride do obilnega odtekanja z listja na tla. Z dodajanjem HI-WETT-a se sredsva v največji možni meri enakomerno razporedijo ter vnesejo v rastlino in so zato bolj učinkovita.
 • ZADRŽEVANJE IN LEPLJENJE NA LISTNO POVRŠINO
  Poleg dobrega razporejanja sredstev na listni površini HI-WETT vpliva tudi na dobro zadrževanje ter zmerno lepljenje nanosa na listni površini. Tudi to povečuje količino zadržanega sredstva na poškropljenih rastlinah, omogoča boljši vnos v notranjost rastlin ter dobro prekrivanje tudi bolj skritih ali manj oprijemljivih rastlinskih delov.
 • URAVNOTEŽEN VNOS V RASTLINO
  Super močila ter specifična močila za povečevanje penetracije pogosto preveč intenzivno pospešujejo vnos sredstev v rastline preko stom. Posledično je npr. delovanje herbicidov izboljšano, vendar pa se močno poveča nevarnost za fitotoksičnost na gojeni kulturi.
  HI-WETT ima uravnoteženo delovanje na vnos sredstev v rastlinska tkiva. Uravnoteženost te lastnosti in ostale navedene funkcionalnosti izboljšajo delovanje herbicidov, tveganje za fitotoksičnost pa se minimalizira.
 • POZICIONIRANJE TALNIH HERBICIDOV V TLEH
  HI-WETT ima posebno lastnost, ki ga pomembno razlikuje od vseh drugih pomožnih sredstev. HI-WETT omogoča bistveno izboljšano razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na čimbolj primerno koncentracijo talnih herbicidov v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo, zmanjšana pa je tudi možnost fitotoksičnosti za kulturo, ki je pogosto posledica neenakomernih koncentracij (prisotnost področij prevelikih in premajhnih koncentracij) talnih herbicidov.

UPORABA
HI-WETT se lahko uporablja v vseh kulturah

ODMERKI

 • Največja koncentracija: 0,2%
 • Kulture z nižjim habitusom (krompir, koruza, žito idr.): 0,1-0,15 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha
 • Kulture z višjim habitusom (v. trta, sadovnjaki, okrasne rastline idr.):
  • 0,15 L/ha pri porabi vode do 400 L/ha
  • 0,2 L/ha pri porabi vode >400 L/ha
  • Uporaba s talnimi herbicidi (npr. Proman): 0,2 L/ha

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE

 • Pred uporabo dobro pretresite embalažo
 • Škropilnico do ½ napolnite z vodo in vključite mešanje
 • Dodajte potrebno količino FFS in/ali foliarnega gnojila
 • Ko se sredstvo dobro pomeša z vodo, dodajte potrebno količino HI-WETT-a
 • Dopolnite z vodo do potrebne količine
 • Nadaljevati z mešanjem do konca škropljenja