Botiga

Herbicid za zatiranje širokolistnih in nekaterih ozkolistnih plevelov v koruzi

Aktivna snov: piridat 300 g/L – mezotrion 90 g/L
Formulacija: oljna disperzija (OD)
Registracija: U34330-47/2018/14
Proizvajalec: Certis Belchim N.V./S.A.
Pakiranje: 1 L, 5 L

 

DVE AKTIVNI SNOVI – IDEALNA KOMBINACIJA V KORUZI

PIRIDAT
Je herbicid s povsem specifičnim mehanizmom delovanja za zatiranje plevelov v koruzi. Ima odlično foliarno delovanje. Spekter delovanja ter sinergističen učinek (BOOSTER efekt) zagotavljata odlično delovanje na najbolj trdovratne plevele (npr. navadna ambrozija). Preprečuje probleme z odpornostjo plevelov, ki so posledica večletne uporabe herbicidov z istim mehanizmom derlovanja. Poleg širokega spektra na enoletne širokolistne plevele ga odlikuje izjemno močno izraženo sinergistično delovanje (BOOSTER efekt!) s herbicidi iz skupine triketonov (mezotrion), kar izjemno močno vpliva na povečanje učinkovitosti in razširitev spektra za enoletne širokolistne ter tudi za ozkolistne plevele. Najbolj je učinkovit za plevele v fazi od kotiledonov do 4 pravih listov, ko je delovanje odlično že v malih odmerkih

MEZOTRION
Deluje foliarno ter ima tudi pomembno delovanje preko tal, kar pomeni da deluje na vznik plevela po škropljenju. Ima zelo širok spekter delovanja na enoletne širokolistne plevele ter deluje tudi na nekatere trave in osat. Velja za najbolj učinkovit herbicid v koruzi proti baržunastemu oslezu.

 

UPORABA
Maksimalni odmerek v enem letu je 1 l/ha. BOTIGA se lahko uporabi v enkratnem odmerku, še bolj je priporočljiva uporaba v 2 deljenih odmerkih. Botiga je na splošno izjemno primeren partner vsem talnim herbicidom v času osnovnega škropljenja.

 

ŠKROPLENJE V 2 DELJENIH ODMERKIH

 1. škropljenje
 • Škropiti po vzniku, ko je vznikla večina plevelov. Ko ima koruza 2-3-(4) liste, so pleveli praviloma skorajda vedno v primernih razvojnih fazah!
 • BOTIGA 0,5 L/ha se kombinira z 0,3-0,4 L/ha Motivella Extra ali na VVO z 0,8-1 L/ha pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona in1% tienkarbazon-metila.
 • Če ob času škropljenja travni pleveli niso vznikli, se lahko uporabi samo BOTIGA!
 1. škropljenje
 • BOTIGA 0,5 L/ha + po potrebi (odvisno od prisotnih plevelov) dodati 0,3-0,4 L/ha Motivella Extra ali na VVO 0,8-1 L/ha pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona in 1%/tienkarbazon-metila.
 • Motivell Extra dodatno prispeva k zatiranju številnih širokolistnih plevelov.
 • Po potrebi (odvisno od prisotnih plevelov) dodati herbicid KAMBA 480 SL v odmerku 0,5-0,6 L/ha za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov kot je npr. slak.

Vsem priporočenim variantam za optimizacijo delovanja dodajte 0,1 L/ha adjuvanta HI-WETT.

Divji sirek skoraj povsod vznika neenakomerno. Učinkovitost sulfonil sečnin je proti divjemu sirku dobra le v zgodnjih stadijih, zato je zatiranje divjega sirka primerno uspešno le ob škropljenju v deljenem odmerku. Prvo škropljenje, ko je večina sirka vznikla a ni večji od 10 cm!

Takšen program zagotavlja povsem celovito varstvo pred pleveli v vseh vremenskih pogojih in talnih razmerah ob ciljani uporabi herbicidov glede na sestavo plevelov. Takšen program je zanesljiv, ter okoljsko in ekonomsko optimiziran.

 

ENKRATNO ŠKROPLJENJE: zgodaj po vzniku

 • Škropljenje z BOTIGO zgodaj po vzniku koruze v kombinaciji s triketonskim/SU herbicidom z dobrim delovanjem preko tal.
 • BOTIGA 0,5 L/ha se kombinira s pripravkom, ki vsebuje 22,5% izoksaflutola in 9% tienkarbazon-metila v odmerku 0,3-0,35 L/ha.
 • Pri enkratnem zgodnjem škropljenju je še posebno v sušnih razmerah ali ob slabi pripravi tal ali ob naknadnem poznejšem vzniku potrebno opraviti korekcijska škropljenja, najbolj pogosto za zatiranje večletnih plevelov. Izbira pripravkov in odmerkov se prilagodijo zapleveljenosti. MOTIVELL EXTRA in KAMBA praktično omogočata korekcije za vse plevele.

ENKRATNO ŠKROPLJENJE: uporaba kasneje po vzniku

 • Osnovno škropljenje opravljeno kasneje po vzniku koruze. Posebej primerno na slabo pripravljenih tleh, ob neenakomernem vzniku.
 • BOTIGA 0,75 L/ha se kombinira z 0,4-0,5 L/ha Motivella Extra ali na VVO s pripravkom, ki vsebuje 3% foramsulfurona in 1% tienkarbazon-metila v odmerku 1-1,2 L/ha.
 • Če je prisoten divji sirek povečati odmerke Motivella Extra na 0,6-0,7 L/ha ali na VVO pripravka, ki vsebuje 3% foramsulfurona in 1% tienkarbazon-metila na 1,5-2 L/ha.
 • Če je prisoten slak, dodati Kambo.

Vsem priporočenim variantam za optimizacijo delovanja dodajte 0,1 L/ha adjuvanta HI-WETT.

 

PREDNOSTI

 • PIRIDAT: nova aktivna snov v koruzi – antirezistentna strategija, BOOSTER efekt.
 • Program BOTIGA zanesljiv tudi v sušnih razmerah, ob slabi pripravi tal in ob neenakomernem vzniku plevela.
 • Foliarno delovanje in delovanje preko tal.
 • BOTIGA program, ki zagotavlja varstvo pred vsemi pleveli.
 • Enostaven program v enem ali dveh korakih: zagotavlja učinkovito varstvo  pred vsemi pleveli pri vseh talnih in vremenskih pogojih.