Flurostar 200

Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitu, travnikih in pašnikih