Moxa

Regulator rasti, ki zmanjša višino in preprečuje poleganje žita in travinja