Fusilade Max

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela