Fresco

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela