Lentagran WP

Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela v vrtninah in deteljah