Protendo 300 EC

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem proti boleznim žit in oljne ogrščice