Beloukha

Kontaktno neselektivno sredstvo namenjeno za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v nekaterih kulturah, za sušenje krompirjeve cime, za zatiranje stranskih poganjkov v hmelju, za zatiranje poganjkov, ki izraščajo iz spodnjega dela starega lesa trte in za zatiranje plevelov na železniških površinah, hitrih cestah in avtocestah.