Rapsan 500 SC

Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v oljni ogrščici, vrtninah in drevesnicah