Chikara 25 WG

Sulfonilsečninski herbicid s talnim in foliarnim delovanjem za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih in ozkolistnih plevelov v vinski trti.