Kamba 480 SL

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, sirku in na železniških površinah, hitrih cestah in avtocestah.

Go to Top