FUSILADE MAX – razširitev registracije

FUSILADE MAX je najbolj uveljavljen graminicid v EU in ima v Sloveniji izjemno široko registracijo v poljščinah, vrtninah in nasadih.
Od zdaj lahko Fusilade Max uporabite tudi v oljnih bučah in v ajdi.